Klinické studie

 • Zdroj: Shutterstock | Ilustrační foto

  Institut pro výzkum v homeopatii (HRI) – referenční asociace pro vědecký výzkum v homeopatii napříč celým světem

  Homeopathy Research Institute (HRI), založený v roce 2007 ve Velké Británii, je nezávislá mezinárodní asociace, která podporuje vysoce kvalitní vědecký výzkum v homeopatii. Je skutečnou autoritou v tomto odvětví a sdružuje tisíce odborníků z celého světa, kteří každý den pracují na pokroku ve výzkumu a přinášejí nové informace o homeopatické terapii.

 • Zdroj: Shutterstock | Ilustrační foto

  Homeopatie v srdci rozvíjejícího se vědeckého výzkumu

  V první polovině roku 2021 jste měli možnost shlédnout na našem Facebooku i Instagramu videa o základním výzkumu v homeopatii a o tom, že byl prokázán biologický účinek homeopatie.

 • Ilustrační foto

  Homeopatie je levná a účinná

  Nezávislý institut analyzoval data 15 700 pojištěnců německé zdravotní pojišťovny SECURVITA.

 • Zdroj: Shutterstock | Ilustrační foto

  Bavorsko testuje homeopatii

  Bavorský zemský sněm schválil dne 7. 11. 2019 na základě hlasů vládních stran CSU a Svobodných voličů (Freie Wähler) žádost o provedení studií s cílem zjistit, jak snížit nadužívání antibiotik v medicíně.

 • Zdroj: Shutterstock | Ilustrační foto

  Tisková zpráva ECH - Australská studie o homeopatii

  V roce 2015 zveřejnil NHMRC - přední australská veřejná výzkumná organizace - prohlášení, které se šíří po celém světě, v němž uvádí, že homeopatie je neefektivní v léčbě jakýchkoliv onemocnění. Toto prohlášení bylo široce použito a citováno po celém světě s cílem zdiskreditovat homeopatii. 

 • Zdroj: Shutterstock | Ilustrační foto

  Světový den duševního zdraví

  Dnes si připomínáme Světový den duševního zdraví. Homeopatie nabízí pacientům výraznou pomoc při řešení psychických problémů. Ve studii EPI 3 bylo prokázáno, že pacienti, kteří vyhledali pomoc svého praktického lékaře pro poruchy spánku, měli ve skupině homeopatické léčby naprosto srovnatelné výsledky jako ti, kteří se léčili konvenčními léky.

 • Zdroj: Shutterstock | Ilustrační foto

  Homeopatie snižuje frekvenci zánětů močových cest u paraplegiků

  Sdílíme rozhovor s profesorem Dr. med. Jürgenem Pannekem, vedoucím lékařem Neuro-urologie v Paraplegickém centru ve švýcarském Nottwilu. Profesor Dr. med. Jürgen Pannek zveřejnil v časopisu Journal of Spinal Cord Medicine svou nejnovější studii s názvem Prospěšnost klasické homeopatie při profylaxi opakovaných zánětů močových cest u pacientů s chronickou neurogenickou dysfunkcí dolních močových cest (Usefulness of classical homeopathy for the prophylaxis of recurrent urinary tract infections in individuals with chronic neurogenic lower urinary tract dysfunction).

 • Zdroj: Shutterstock | Ilustrační foto

  Švýcarští vědci potvrdili klinický účinek homeopatik

  Švýcarští vědci pomocí laboratorních studií a klinických zkoušek prokázali fungování homeopatie. Hovoří o dostatečných důkazech o účinnosti homeopatie v ambulantní péči i v klinické oblasti. O způsobu účinku homeopatik nejvíce vypovídaly studie v souvislosti s onemocněním dýchacích cest a alergiemi. Pozitivní výsledky prokázalo 24 z 29 zahrnutých studií.

 • Ilustrační foto

  Švýcarská studie o homeopatické léčbě ADHD

  Hyperaktivní děti a děti se senzorickým postižením - s poruchami pozornosti (ADD) a poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD) – patří k náročným pacientům, s nimiž se ovšem pediatr ve své praxi setkává celkem běžně.

 • Ilustrační foto

  Traumatické poranění mozku a homeopatická léčba

  Pomocí homeopatické léčby lze dosáhnout výrazného zlepšení u lidí s traumatickým poraněním mozku a to i přesto, že poškození mozku v důsledku tohoto zranění trvalo již delší dobu. Tak zní závěr jedné klinické studie (jedná se o dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou klinickou studii).

 • Ilustrační foto

  Homeopatické léky na chřipku a jako prevence akutních zánětů horních cest dýchacích – výsledky klinické studie

  Chřipka si stále vybírá svou daň, účinnost antivirotik je dosud předmětem diskuzí a zejména děti jsou náchylné ke komplikacím po nákaze. To vedlo brazilské vědce k hledání nové preventivní léčby chřipky, která by byla vhodná také z hlediska bezpečnosti. Zkoumali homeopatické léky.

 • Zdroj: Lucie Nestrašilová | Ilustrační foto

  Praktičtí lékaři odborníci v homeopatii snižují riziko nežádoucích účinků klasické léčby

  ...zní závěr průlomové farmakoepidemiologické studie EPI3 o využití homeopatie v praxi rodinných lékařů ve Francii. Hlavním cílem této studie bylo objektivizovat prospěšnost homeopatické léčby v praxi lékařů primární péče.

 • Zdroj: www.homeopathyplus.com | Ilustrační foto

  Thajská vláda používá homeopatii proti horečce dengue

  Poté, co hlášení z provincie Sing Buri vykázalo při nedávné epidemii horečky dengue nejnižší výskyt onemocnění mezi obyvatelstvem, zvažuje thajské ministerstvo zdravotnictví použití homeopatické profylaxe pro celé Thajsko.

 • Ilustrační foto

  Děkanka Farmaceutické fakulty oceněna za přínos CAM (komplementární a alternativní medicína)

  Cenu dr. Rogerse za rok 2015 získala za přínos komplementární a alternativní medicíně v kanadském Vancouveru profesorka farmacie na univerzitě v Torontu, Heather Boon. Tato cena byla pojmenována po zesnulém dr. Rogerovi Haywardu Rogersovi, který byl průkopníkem alternativních metod léčení pacientů s rakovinou v Britské Kolumbii.

 • Ilustrační foto

  Mezinárodní konference o výzkumu v homeopatii

  „Cutting Edge Research in Homeopathy“ je název konference, která má za cíl prezentovat nejnovější poznatky z výzkumu v homeopatii v Římě od 5.-7.6.2015.

zpět
Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.
Plná verze