Homeopatie a práce

 • Zdroj: www.moudrepodnikanizen.cz | Ilustrační foto

  Moudré podnikání žen

  Rádi bychom našim čtenářkám představili projekt zaměřený na podporu žen, které začínají s vlastním podnikáním. Ve Světě homeopatie pravidelně zveřejňujeme příběhy žen, kterým tento projekt pomohl v náročné životní etapě. Naše externí spolupracovnice Bc. Eva Leňová se aktivně podílí na činnosti Klubu Moudrého podnikání žen. Díky ní máme o tomto projektu informace z první ruky. Doufáme, že bude inspirací i pro vás nebo ženy ve vašem okolí. 

 • Zdroj: womenpla.net | Ilustrační foto

  K čemu máme talent?

  I ve světě "velkého" businessu se poslední dobou začíná hovořit o tématech jako je udržitelnost podnikání, firemní zodpovědnost a vznikla dokonce iniciativa Slušná firma. Konečně, řekne si nejedna žena. Obyčejné lidské hodnoty jako slušnost jsou totiž často tím, co ženám brání se v podnikání prosadit, jak jsme poznali v rámci nejrůznějších aktivit Klubů Moudrého podnikání žen a spřízněných skupin.

 • Zdroj: Freeimages | Ilustrační foto

  Hodnocení pracovního výkonu – na co se připravit a co nepodcenit?

  Pravidelné hodnocení pracovního výkonu je nedílnou součástí moderní personalistiky. Cílem hodnocení je poskytnutí zpětné vazby k výkonu zaměstnance a vyhodnocení tzv. Key Performance Indicators (KPI's). 

 • Zdroj: Lucie Nestrašilová | Ilustrační foto

  Zkušební doba – je třeba mít strach?

  V podstatě každý zaměstnanec se při nástupu do nové práce setkává s takzvanou zkušební dobou, která ale pro některé nové zaměstnance může být zdrojem extrémního stresu. Uspěji v nové pozici? Budu pro ně dost dobrý/dobrá? Co když mě ve zkušební době vyhodí? Co potom?

 • Ilustrační foto

  Čeká Vás povýšení na manažerskou pozici?

  Růst v organizační struktuře může mít pro někoho podobné důsledky jako výhra v loterii. Ne jednomu výherci se již stalo, že přestože vyhrál v loterii obrovské jmění nakonec si ho vůbec neuměl užít. Ba co víc, ztratil přátelé a známé, kteří se v podstatě k tomuto „bohatství“ také neuměli postavit. Je to zvláštní, že naše přání, která máme nás v některých případech dostanou do situací, které jsou spíše prekérní.

 • Zdroj: Lucie Nestrašilová | Ilustrační foto

  Pracovní a životní vyhoření

  Jak dávat do toho, co děláme maximum, být užitečný, cítit, že je život smysluplný a přesto nevydat víc než je zdrávo? Kde najít klíč k tomu, abychom pracovně nevyhořeli?

 • Zdroj: Lucie Nestrašilová | Ilustrační foto

  Pracovní DEMOTIVACE

  Možná se někdy divíte, jak to, že někteří lidé, kteří dosáhli vrcholu v profesním žebříčku a pracují na zajímavé pozici v rámci velké či malé, české či mezinárodní firmy, přesto nejsou šťastni, ba co víc se potýkají s negativními pocity demotivace a špatné nálady.

 • Zdroj: Lucie Nestrašilová | Ilustrační foto

  Podnikání je cesta

  Náš svět je zaměřený na úspěch. Přitom kritéria, která ukazují, zda ve svém životě a práci úspěšní jsme, jsou poměrně přísná. Většina z nich je čistě materiálního rázu a kategorie jako „spokojenost s vlastním životem“ nebo „dobré zdraví“ k nim nepatří. Úspěšný člověk samozřejmě nemocný být nesmí, ovšem hlavně proto, že musí pracovat neustále a nemoc nemůže být důvodem nesplnění nějakého úkolu nebo nedokončení nějakého projektu.

 • Zdroj: Lída Kindlová | Ilustrační foto

  Podnikat je třeba moudře

  V současné době si spousta žen hledá vlastní cestu, své místo v životě a pracovní uplatnění. Některé se díky tomu ocitnou v „tvrdém“ podnikání, což jim obvykle časem přináší nepříjemně vnímanou ztrátu ženskosti spojenou s jistými zdravotními problémy. Jiné ženy se naopak obrací k duchovním cestám, usilují o vnitřní svobodu a naplnění, což jim ovšem někdy přináší nepříjemnou finanční situaci a odpojení od žité reality.

 • Zdroj: Lucie Nestrašilová | Ilustrační foto

  Hodně pracujete a špatně spíte?

  Čas od času se může stát, že se člověk dostane do situace, kdy pracovní povinnosti překročí jeho pomyslnou míru. V těchto situacích je potom těžké nechat úkoly v práci, aby počkaly na další den a člověk si je nosí ve své hlavě domů.

 • Zdroj: www.moudrepodnikanizen.cz | Ilustrační foto

  Podnikání ženám sluší

  Rychlý vývoj naší společnosti nám přináší náročné životní situace provázené nejistotou, psychickou i fyzickou zátěží a s nimi spojenými zdravotními obtížemi, jež nám však mohou být i impulzem k zamyšlení nad vlastním životem.

 • Zdroj: Lucie Nestrašilová | Ilustrační foto

  Jak zvládat pracovní stres?

  ...aneb uchopte svoji individuální strategii zvládání stresu a tu používejte pro svůj klid. Dnešní uspěchaná doba je plná stresu. Existuje spousta doporučení, knih a návodů, jak se ve stresové situaci zachovat, co dělat a jak stres zvládnout. Na zvládání náročných situací je ale užitečné se dívat očima jednotlivce. Pochopení a využívání vašich individuálních strategií zvládání stresu vám může být velkým pomocníkem.

 • Zdroj: Lucie Nestrašilová | Ilustrační foto

  Pracovní pohovor a homeopatie, aneb jak se připravit a co nejlépe uspět při hledání nové práce?

  Pokud budete pracovní pohovor vnímat jako jedinečnou příležitost zaujmout personalistu svými předchozími zkušenostmi a úspěchy, je pravděpodobnost, že postoupíte do dalšího kola, mnohokrát vyšší. 

 • Zdroj: Mgr. Lenka Vajsarová | Ilustrační foto

  Co při střesu nedělat?

  Způsobům, které působení stresových vlivů zmírňují, jsem se věnovala v článku „Jak zvládat pracovní stres?“ Nyní se zaměříme na ty přístupy zvládání stresových situací, které naopak působení stresu spíše zesilují a tím snižují naší psychickou pohodu.

 • Zdroj: freeimages | Ilustrační foto

  Ztratil jsem práci. Co bude teď?!

  Organizační změny mají v našem pracovním prostředí své stabilní místo. Stále se někde restrukturalizuje a zefektivňuje, ale důsledky jak pro ty, kteří ve firmě zůstanou, tak pro ty, kteří z ní odcházejí, bývají čím dál tím náročnější.

zpět
Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.
Plná verze